Penningborg upphör

Penningborg stängs ner den 24 juni 2024. Det innebär att du inte kommer att kunna använda appen efter det datumet. Tack för att du ville spela 😊

Är du lärare kan du läsa mer här

Välkommen till Penningborg!

Penningborg är ett digitalt spel där du ska tjäna pengar och samtidigt hålla din stad grön. På så sätt lär du dig mer om bland annat pengar, samhälle, och matematik

Penningborg är ett mattespel där du samlar in varor som du kan sälja på marknaden i staden. Du kan använda pengarna för att köpa bättre fiskenät, uppgradera din figur eller för att hålla din stad grön och göra den mer hållbar.

Google Play
App Store

Vad är Penningborg?

Penningborg är ett kostnadsfritt kunskapsspel och lärouniversum för ämnet matematik. Spelet riktar sig till skolbarn mellan 6 och 9 år.

Penningborg är ett interaktivt, färgglatt universum där barn lär sig mer om pengar, ekonomi, matematik och hållbarhet. Barnen lär sig också om att investera i ett mer hållbart och grönt lokalsamhälle. I och med detta stöder Penningborg FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I spelet tjänar barnen pengar genom att handla med de varor som de kommer över under spelet gång. Det är bland annat fisk från sjön eller ägg från hönshuset. De kan använda pengarna för att förbättra sin figur, eller så kan de välja att spara tillsammans för att investera i en grönare och mer hållbar stad.

Var kan man spela Penningborg?

Penningborg är lättillgängligt och kan spelas på de flesta plattformar, även direkt i de flesta webbläsare. Spelet fungerar för både telefoner och surfplattor och är tillgängligt som en app för iOS och Android.

Penningborg är ett tryggt och säkert universum för barn att röra sig runt i.

Spelet följer alla GDPR- och datasäkerhetsregler, och användarnas personuppgifter lagras eller delas inte med tredje part. Personlig inloggningsinformation lagras endast lokalt på den enhet där barnet spelar Penningborg.

Danske Bank, som står bakom Penningborg, samlar bara in anonymiserade uppgifter om användningen av spelet. De gör detta för att kontinuerligt förbättra spelet, och spelupplevelsen.

Google Play
App Store

Använda Penningborg i undervisningen

Penningborg är ett kunskapsspel som är lätt att använda i undervisningen. Du kan använda spelet separat eller som kompletterande material, t.ex. i matematik.

I Penningborg lär sig barn om pengar och ekonomi, och under spelet kommer de att behöva sina matematiska färdigheter. Det betyder att spelet omfattar ett antal kunskapsmål för matematikundervisning, inklusive siffror och algebra.

Ni kan spela det tillsammans i klassen, i mindre grupper eller individuellt, beroende på dina behov och undervisningsmetoder. I lärarhandledningen hittar du idéer för aktiviteter i klassen som kan stödja kunskapsmålen i spelet.

 

Få inspiration till Penningborg i undervisningen

SE LÄRARHANDLEDNING

Vad lär sig barnen genom att spela Penningborg?

Penningborg tar upp en rad antal kunskapsmål för matematikundervisningen i skolan.

I de olika delarna av spelet kommer barnen ställas inför en mängd olika problemställningar och utmaningar som utgår från relevanta kunskapsmål.

 • Eleven får kunskap om enkla naturliga tal

  Barnen arbetar med ett-, två- och tresiffriga tal. Spelet utvecklas under gång och talen anpassas efter barnens nivå.

 • Enkla beräkningar

  I spelet ska barnen göra beräkningar med plus och minus, bland annat i vindkraftsspelet. På marknaden kan barnen använda multiplikation för få rätt pris, och det bästa priset, för sina varor.

 • Upptäcka enkla beräkningsregler och sammanhang

  I bispelet och i fruktträdgården lär sig barnen mer om storlekar och värde. Här kan de också träna talserier och tabeller.

 • Få kunskap om strategier för enkla beräkningar

  Penningborg utmanar barnen att göra kloka val för att få bästa resultat. I fiskespelet måste eleverna till exempel kombinera strategi och numeriskt värde.

 • Lösa enkla matematiska problem

  Genom matematiska gåtor i vindkraftsparken använder barnen räkning för att nå målet. På marknaden måste de bedöma vilket pris de vill sälja sina varor till.

 • Undersöka och tolka enkla vardagssituationer med hjälp av matematik

  Utmaningarna och uppgifterna i spelet ligger nära barnens verklighet och är lätta att känna igen. Till exempel kan priset på en artikel på marknaden variera, och spelet utmanar barnen att fatta förnuftiga matematiska och ekonomiska beslut.

 • Använder enkla symboliska representationer

  I hönshuset och i fruktträdgården får barnen se symboler och skyltar. Det ger dem på ett naturligt sätt förståelse för begrepp som intervaller och koordinater.

 • Få kunskap om enkla nyckelord och koncept

  Själva spelet använder inte många ord. Men i kombination med det tillhörande läromaterialet får barnen en djupare förståelse för matematiska termer och begrepp.